فيديوهات:

http://mtv.com.lb/Programs/Ma_Fi_Metlo Ma Fi Metlo has become the most recognized Comedy Show in Lebanon with characters like Majdi and Wajdi , Alphonse, Farid , 3ammo Gaby , MrLoughat ...

قنوات:

نشرة فتوش

إبقى على تواصل مع كل ما هو جديد و مميز من فتوش!